U moru negativnih vijesti na našem području, Good News je platforma koja bi omogućila korisnicima da dijele dobre priče iz Bosne i Hercegovine, te da podržavaju jedne druge kroz ovu platformu.

Good News is a platform that would allow users to share good stories from Bosnia and Herzegovina, and to support each other through this platform.