Poduhvat

Culture Shock

Nagrada komisije Bosnia and Herzegovina 2022

Cilj projekta je u procesu resocijalizacije i samoaktualizacije mladih kroz ples, pokret, kreativnost, skate i hip hop kulturu-otvoreni i sigurni javni prostori kao mjesta druženja i artističke ekspresije sa pozitivnim uticajem na zajednicu

The goal of the project is in the process of resocialization and self-actualization of young people through dance, movement, creativity, skate and hip hop culture – open and safe public spaces as places for socializing and artistic expression with a positive impact on the community