Poduhvat

EcoMoney

Nagrada komisije Bosnia and Herzegovina 2021

Čovjekov odnos prema prirodi se znatno izmijenio u zadnjih par desetljeća i iz tog razloga smo se doveli do toga da se susrećemo sa raznim globalnim ekološkim problemima koji su posljedica ljudskog nemara.

Zato ovaj projekat predstavlja aplikaciju koja je jedinstevno rješenje za zaštitu okoliša uz društveno koristan rad. Korisnici će imati priliku da djeluju u lokalnim, ali samim time i u globalnim okvirima i da na taj način ulože svoj udio u uspostavljanju ravnoteže između čovjeka i okoline u kojoj živi i djeluje.

Man’s attitude towards nature has changed significantly in the last couple of decades and for this reason we have come to face various global environmental problems as a result of human negligence.

That is why this project is an application that is a unique solution for environmental protection with socially useful work. Users will have the opportunity to act locally, but also globally, and thus invest their share in establishing a balance between man and the environment in which he lives and works.