Poduhvat

Tuttora

Nagrada zajednice Bosnia and Herzegovina 2021

Tackled SDGs

Jedinstvena aplikacija koja omogućava srednjoškolcima i studentima fakulteta na području BiH razmjenjivanje znanja u vidu zarade i umrežavanje mladih na nesvakidašnje načine, kao što je držanje instrukcija i dijeljenje materijala.

A unique application that enables high school and university students in BiH to exchange knowledge in the form of earnings and networking of young people in unusual ways, such as holding instructions and sharing materials.