Poduhvat

Biomass Energy Center

Nagrada zajednice Bosnia and Herzegovina 2022

Izgradnja centra obrazovanih, mladih ljudi iz oblasti rudarstva, geologije, agronomije, mašinstva, labaratorijskog inženjeringa, prehrambenih tehnologija koji bi nudili rješenja za buđenje svijesti i izgradnju zelenih industrija.

Construction of a center of educated, young people in the field of mining, geology, agronomy, mechanical engineering, laboratory engineering, food technology that would offer solutions for raising awareness and building green industries.