• FreeYu

    Vebsajt na kome svaka kompanija, preduzeće iz svijeta može pronaći određene po svom zahtjevu frilensere iz zemalja bivše Jugoslavija, znajući da su ljudi sa naših prostora superiorni u vidu motivacije da dobro urade posao.

    A website where every company, enterprise from the world can find specific freelancers from the countries of the former Yugoslavia, knowing that people from our area are superior in terms of motivation to do a good job.

    Social profiles

Leave a reply.