• Skamt

    youtube

    Selma, Kanita, Ajla, Merjem i Tea, žele doprinijeti kvalitetnijem obrazovanju, zdravlju i blagostanju i kvalitetnom korištenju slobodnog vremena.

    Pomozi im da osvoje Social Impact Award 2020. i svoju ideju pretvore u stvarnost.