Poduhvat

Na krilima mašte

Students of the Bugojno Technical High School and Vocational School do not have a gym for physical education classes. We have one area that we would like to convert into a smart indoor gym that would operate on the principle of a smart greenhouse-balloon hall.

Učenici Srednje tehničke i Srednje stručne škole Bugojno nemaju salu za izvođenje nastave iz tjelesnog odgoja. Imamo jednu plohu i nju bismo pretvorili u pametnu zatvorenu salu koja bi radila na principu pametne plastenik-balon sale.