• Kola Popola

    youtube

    Kola Popola is an Android/IOS application that easily organizes carpool rides with people of similar roads and interests, all in order to reduce traffic jams in Sarajevo, harmful emissions and individual fuel costs. Our application also offers options for tourists in Sarajevo, who often travel by car from town to city. In order to make their journeys as secure as possible, upon arrival in Sarajevo they can download the application, read it in English, and quickly find a safe driver for their destination. The Popola Tourist car also provides useful information about the possibilities of coming to the sights that are more readily available to those who do not know the city (Sarajevo tunnel, Skakavac waterfall and similar places).

    Kola Popola je Android/IOS aplikacija koja korisnicima lako organizuje carpool vožnje s ljudima sličnih puteva i interesovanja, a sve kako bi se u Sarajevu smanjile gužve na cestama, emisije štetnih gasova i individualni troškovi za gorivo.
    Naša aplikacija također nudi opcije za turiste u Sarajevu, koji često putuju autostopom iz grada u grad. Kako bi njihova putovanja bila što sigurnija, po dolasku u Sarajevo mogu skinuti aplikaciju, čitati je na engleskom jeziku, i brzo pronaći sigurnog vozača za svoju destinaciju. Kola Popola Tourist također daje korisne informacije o mogućnostima dolaska do znamenitosti koje su teže dostupne onima koji ne poznaju grad (Sarajevski tunel, vodopad Skakavac i slična mjesta).