Dženita, Jasmin i Danilo žele doprinijeti bezbijednom i efikasnom bitisanju online. 

Nude savjetovanje privatnim i fizičkim licima u procesu tranzicije sa tradicionalnog na online poslovanje, te se direktno suprotstavljaju nepozitmu i korupciji u BiH. 

Ukoliko dijeliš njihovo mišljenje, pomozi im da osvoje Social Impact Award 2020. i svoju ideju pretvore u stvarnost.