1. Home
 2. O nama
 3. Privacy Policy

Privacy Policy

Kako prikupljamo, koristimo, otkrivamo i upravljamo ličnim podacima.

Jako nam je drago što ste pokazali interes za naše poduzeće. Zaštita podataka je od posebno visokog prioriteta za menadžment SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH. Korištenje internetskih stranica SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH moguće je bez navođenja osobnih podataka; međutim, ako nositelj podataka želi koristiti posebne poslovne usluge putem naše web stranice, obrada osobnih podataka može postati neophodna. Ako je obrada osobnih podataka nužna, a ne postoji zakonska osnova za takvu obradu, u pravilu dobivamo privolu od nositelja podataka.

Obrada ličnih podataka, kao što su ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj subjekta podataka, uvijek će biti u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) iu skladu sa zaštitom podataka specifičnom za državu. propisi koji se primjenjuju na SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH. Pomoću ove izjave o zaštiti podataka, naše preduzeće želi da informiše širu javnost o prirodi, obimu i svrsi ličnih podataka koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Nadalje, subjekti podataka su obaviješteni, putem ove izjave o zaštiti podataka, o pravima na koja imaju pravo.

Kao kontrolor, SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH je implementirao brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao najpotpuniju zaštitu osobnih podataka koji se obrađuju putem ove web stranice. Međutim, prijenos podataka zasnovan na Internetu može u principu imati sigurnosne praznine, tako da apsolutna zaštita možda neće biti zagarantovana. Iz tog razloga, svaki subjekt podataka može nam slobodno prenijeti lične podatke na alternativne načine, npr. telefonom.

1. Definicije

Izjava o zaštiti podataka SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH temelji se na uvjetima koje koristi europski zakonodavac za donošenje Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka treba biti čitka i razumljiva široj javnosti, kao i našim klijentima i poslovnim partnerima. Kako bismo to osigurali, prvo bismo željeli objasniti korištenu terminologiju.

U ovoj izjavi o zaštiti podataka koristimo, između ostalog, sljedeće pojmove:

 1. Osobni podaci
  Lični podaci označavaju svaku informaciju koja se odnosi na identificirano ili identifikacijsko fizičko lice („subjekt podataka“). Fizička osoba koja se može identifikovati je ona koja se može identifikovati, direktno ili indirektno, posebno pozivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, onlajn identifikator ili na jedan ili više faktora specifičnih za fizičke, fiziološke, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet tog fizičkog lica.
 2. Subjekt podataka
  Subjekt podataka je svako identifikovano ili identifikovano fizičko lice, čije lične podatke obrađuje kontrolor odgovoran za obradu.
 3. Obrada
  Obrada je svaka operacija ili skup operacija koje se obavljaju na ličnim podacima ili na skupovima ličnih podataka, bez obzira da li su automatizirani ili ne, kao što su prikupljanje, evidentiranje, organizacija, strukturiranje, skladištenje, prilagođavanje ili izmjena, pronalaženje, konsultacije, korištenje, otkrivanje prijenosom, širenjem ili na drugi način stavljanjem na raspolaganje, usklađivanjem ili kombinacijom, ograničavanjem, brisanjem ili uništavanjem.
 4. Ograničenje obrade
  Ograničenje obrade je označavanje pohranjenih ličnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.
 5. Profiliranje
  Profiliranje znači svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se tiču radnog učinka te fizičke osobe, ekonomske situacije, zdravlja, osobnih preferencija , interese, pouzdanost, ponašanje, lokaciju ili kretanje.
 6. Pseudonimizacija
  Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na način da se lični podaci više ne mogu pripisivati ​​određenom subjektu podataka bez upotrebe dodatnih informacija, pod uvjetom da se te dodatne informacije čuvaju odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se lični podaci ne pripisuju identifikovanom ili identifikovanom fizičkom licu.
 7. Controller or controller responsible for the processing
  Controller or controller responsible for the processing is the natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means of such processing are determined by Union or Member State law, the controller or the specific criteria for its nomination may be provided for by Union or Member State law.
 8. Processor
  Processor is a natural or legal person, public authority, agency or other body which processes personal data on behalf of the controller.
 9. Recipient
  Recipient is a natural or legal person, public authority, agency or another body, to which the personal data are disclosed, whether a third party or not. However, public authorities which may receive personal data in the framework of a particular inquiry in accordance with Union or Member State law shall not be regarded as recipients; the processing of those data by those public authorities shall be in compliance with the applicable data protection rules according to the purposes of the processing.
 10. Treća lice
  Treće lice je fizičko ili pravno lice, javno tijelo, agencija ili tijelo osim nositelja podataka, kontrolora, obrađivača i lica koja su, pod direktnim ovlaštenjem kontrolora ili obrađivača, ovlaštena za obradu ličnih podataka.
 11. Pristanak
  Pristanak nositelja podataka je svaka slobodno data, specifična, informirana i nedvosmislena naznaka želja subjekta podataka kojim on ili ona, izjavom ili jasnom afirmativnom radnjom, označava pristanak na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega ili nju.

2. Naziv i adresa kontrolora

Kontrolor za potrebe Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), drugih zakona o zaštiti podataka koji se primjenjuju u državama članicama Europske unije i drugih odredbi koje se odnose na zaštitu podataka je:

SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH
Lindengasse 56/17-18, c/o Impact Hub Vienna
1070 Wien
Wien
Phone: +43 1 5227143
Email: privacy@socialimpactaward.net
Website: www.socialimpactaward.net

3. Ime i adresa službenika za zaštitu podataka

Službenik za zaštitu podataka kontrolora je:

Marius Marinescu
SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH
Lindengasse 56/17-18, c/o Impact Hub Vienna
1070 Wien
Austria
Phone: +43 1 5227143
Email: privacy@socialimpactaward.net
Website: www.socialimpactaward.net

Bilo koji subjekt podataka može, u bilo koje vrijeme, direktno kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka sa svim pitanjima i prijedlozima u vezi sa zaštitom podataka.

4. Cookies

Internet stranice SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH koriste kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju u računarskom sistemu putem internet pretraživača.

Mnoge internetske stranice i serveri koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića je jedinstveni identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova preko kojeg se internetske stranice i serveri mogu dodijeliti određenom internet pretraživaču u kojem je kolačić pohranjen. Ovo omogućava posjećenim internet stranicama i serverima da razlikuju pojedinačni pretraživač subjekta podataka od drugih internet pretraživača koji sadrže druge kolačiće. Određeni internet pretraživač se može prepoznati i identificirati pomoću jedinstvenog ID-a kolačića.

Korištenjem kolačića, SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH može korisnicima ove web stranice pružiti usluge prilagođenije korisnicima koje ne bi bile moguće bez podešavanja kolačića.

Pomoću kolačića, informacije i ponude na našoj web stranici mogu se optimizirati imajući na umu korisnika. Kolačići nam omogućavaju, kao što je već spomenuto, da prepoznamo korisnike naše web stranice. Svrha ovog priznanja je olakšati korisnicima korištenje naše web stranice. Korisnik web stranice koji koristi kolačiće, npr. ne mora unositi pristupne podatke svaki put kada se pristupa web stranici, jer to preuzima web stranica, te se kolačić na taj način pohranjuje na korisnikov računalni sustav. Drugi primjer je kolačić korpe za kupovinu u online trgovini. Internet prodavnica pamti artikle koje je kupac stavio u virtuelnu korpu putem kolačića.

Subjekt podataka može, u bilo kojem trenutku, spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice odgovarajućim postavkama korištenog internet pretraživača i na taj način može trajno odbiti postavljanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se u bilo kojem trenutku izbrisati putem internet pretraživača ili drugih softverskih programa. To je moguće u svim popularnim internet pretraživačima. Ako subjekt podataka deaktivira postavku kolačića u korištenom internet pregledniku, možda neće sve funkcije naše web stranice biti u potpunosti upotrebljive.

Prikupljanje opštih podataka i informacija

Web stranica SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH prikuplja niz općih podataka i informacija kada subjekt podataka ili automatizirani sustav pozove web stranicu. Ovi opšti podaci i informacije se pohranjuju u serverskim log datotekama. Prikupljeni mogu biti (1) korišteni tipovi i verzije pretraživača, (2) operativni sistem koji koristi sistem za pristupanje, (3) web stranica s koje pristupni sistem dolazi do naše web stranice (tzv. refereri), (4) pod – web stranice, (5) datum i vrijeme pristupa Internet stranici, (6) adresa internetskog protokola (IP adresa), (7) provajder internetskih usluga sistema za pristup, i (8) svi drugi slični podaci i informacije koje se mogu koristiti u slučaju napada na naše sisteme informacionih tehnologija.

Prilikom korištenja ovih općih podataka i informacija, SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH ne donosi nikakve zaključke o subjektu podataka. Umjesto toga, ove informacije su potrebne za (1) ispravnu isporuku sadržaja naše web stranice, (2) optimizaciju sadržaja naše web stranice kao i njenog oglašavanja, (3) osiguravanje dugoročne održivosti naših informatičkih sistema i tehnologije web stranice i (4) organima za sprovođenje zakona daju informacije neophodne za krivično gonjenje u slučaju sajber napada. Stoga SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH statistički analizira anonimno prikupljene podatke i informacije, s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka našeg poduzeća, te osiguravanja optimalnog nivoa zaštite ličnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podaci serverskih log fajlova pohranjuju se odvojeno od svih ličnih podataka koje daje subjekt podataka.

6. Registracija na našoj web stranici i platformama

Subjekt podataka ima mogućnost registracije na web stranici kontrolora s naznakom ličnih podataka. Koji se lični podaci prenose kontroloru određuje odgovarajuća ulazna maska ​​koja se koristi za registraciju. Lični podaci koje unese nosilac podataka prikupljaju se i pohranjuju isključivo za internu upotrebu od strane kontrolora i za njegove vlastite svrhe. Kontrolor može zatražiti prijenos jednom ili više obrađivača (npr. paket usluga) koji također koristi lične podatke za internu svrhu koja se može pripisati kontroloru.

Registracijom na web stranici kontrolora, IP adresa — koju je dodijelio provajder internetskih usluga (ISP) i koju koristi nosilac podataka — također se pohranjuju, datum i vrijeme registracije. Pohranjivanje ovih podataka odvija se u pozadini da je to jedini način da se spriječi zloupotreba naših usluga, a po potrebi i da se omogući istraga počinjenih prekršaja. Utoliko je pohrana ovih podataka neophodna za osiguranje kontrolera. Ovi podaci se ne prosljeđuju trećim licima osim ako postoji zakonska obaveza prosljeđivanja podataka, ili ako prijenos služi cilju krivičnog gonjenja.

Registracija subjekta podataka, uz dobrovoljno navođenje ličnih podataka, ima za cilj da omogući kontroloru da subjektu podataka ponudi sadržaje ili usluge koje se mogu ponuditi samo registrovanim korisnicima zbog prirode predmeta. Registrovane osobe mogu u svakom trenutku promijeniti lične podatke navedene prilikom registracije ili ih potpuno izbrisati iz baze podataka kontrolora.

Rukovalac podataka će u svakom trenutku na zahtjev svakom subjektu podataka dati informacije o tome koji se lični podaci pohranjuju o subjektu podataka. Osim toga, kontrolor podataka će ispraviti ili izbrisati lične podatke na zahtjev ili naznaku nositelja podataka, ukoliko ne postoje zakonske obaveze čuvanja. Svi zaposlenici kontrolora dostupni su subjektu podataka u tom pogledu kao kontakt osobe.

7. Pretplata na naš newsletter

Na web stranici SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH, korisnicima se daje mogućnost da se pretplate na newsletter našeg poduzeća. Maska unosa koja se koristi u tu svrhu određuje koji se osobni podaci prenose, kao i kada se newsletter naruči od kontrolora.

SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH redovno informiše svoje kupce i poslovne partnere putem newslettera o poslovnim ponudama. Newsletter preduzeća može primiti subjekt podataka samo ako (1) subjekt podataka ima važeću adresu e-pošte i (2) subjekt podataka se registruje za slanje newslettera. E-mail s potvrdom će biti poslan na e-mail adresu koju je subjekt podataka registrovao po prvi put za slanje biltena, iz pravnih razloga, u postupku dvostruke prijave. Ovaj e-mail potvrde koristi se za dokazivanje da li je vlasnik e-mail adrese kao subjekt podataka ovlašten za primanje biltena.

Prilikom registracije za newsletter pohranjujemo i IP adresu računarskog sistema koju je dodijelio provajder Internet usluga (ISP) i koristio je nosilac podataka u trenutku registracije, kao i datum i vrijeme registracije. Prikupljanje ovih podataka je neophodno kako bi se kasnije razumjela (moguća) zloupotreba e-mail adrese subjekta podataka, te stoga služi cilju pravne zaštite kontrolora.

Lični podaci prikupljeni kao dio registracije za newsletter koristit će se samo za slanje našeg newslettera. Osim toga, pretplatnici na newsletter mogu biti obaviješteni e-poštom, sve dok je to potrebno za rad newslettera ili predmetne registracije, jer to može biti slučaj u slučaju izmjena newsletter ponude, ili u slučaju promjene tehničkih okolnosti. Neće biti prijenosa ličnih podataka prikupljenih putem newslettera trećim stranama. Subjekt podataka može prekinuti pretplatu na naš newsletter u bilo kojem trenutku. Pristanak za pohranjivanje osobnih podataka, koji je nositelj podataka dao za slanje newslettera, može se opozvati u bilo kojem trenutku. U svrhu opoziva pristanka, odgovarajući link se nalazi u svakom newsletteru. Također je moguće u bilo kojem trenutku odjaviti se s newslettera direktno na web stranici kontrolora ili to komunicirati kontroloru na drugi način.

8. Newsletter-Tracking

Newsletter SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH sadrži takozvane piksele za praćenje. Piksel za praćenje je minijaturna grafika ugrađena u takve e-poruke, koje se šalju u HTML formatu kako bi se omogućilo snimanje i analiza log datoteke. Ovo omogućava statističku analizu uspjeha ili neuspjeha online marketinških kampanja. Na osnovu ugrađenog piksela za praćenje, SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH može vidjeti da li je i kada je e-mail otvorio subjekt podataka i koje veze u e-poruci su pozvali subjekti podataka.

Takve osobne podatke prikupljene u pikselima za praćenje sadržanim u newsletterima pohranjuje i analizira kontrolor kako bi optimizirao isporuku newslettera, kao i da bi sadržaj budućih newslettera još bolje prilagodio interesima subjekta podataka. Ovi lični podaci neće biti proslijeđeni trećim licima. Subjekti podataka imaju pravo u svakom trenutku opozvati odgovarajuću zasebnu izjavu o pristanku izdatu postupkom dvostruke opt-in. Nakon opoziva, ove lične podatke će kontrolor izbrisati. SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH automatski smatra odustajanje od prijema newslettera kao opoziv.

9, Mogućnost kontakta putem web stranice

Web stranica SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH sadrži informacije koje omogućavaju brz elektronski kontakt s našim poduzećem, kao i direktnu komunikaciju s nama, što uključuje i opštu adresu takozvane elektronske pošte (e-mail adresa). Ako subjekt podataka kontaktira kontrolora putem e-pošte ili putem obrasca za kontakt, lični podaci koje prenosi subjekt podataka automatski se pohranjuju. Takvi lični podaci koje subjekt podataka na dobrovoljnoj osnovi prenosi kontroloru podataka pohranjuju se u svrhu obrade ili kontaktiranja nositelja podataka. Nema prijenosa ovih ličnih podataka trećim licima.

10. Pretplata na komentare u blogu na web stranici

Treća lica mogu se pretplatiti na komentare na blogu SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH. Konkretno, postoji mogućnost da se komentator pretplati na komentare nakon njegovih komentara na određeni post na blogu.

Ako subjekt podataka odluči da se pretplati na opciju, kontrolor će automatski poslati e-mail potvrde kako bi provjerio proceduru dvostruke prijave da li se vlasnik navedene e-mail adrese odlučio za ovu opciju. Opcija pretplate na komentare može biti prekinuta u bilo kojem trenutku.

11. Rutinsko brisanje i blokiranje ličnih podataka

Rukovalac podataka će obrađivati ​​i čuvati lične podatke osobe na koju se podaci odnose samo onoliko koliko je potrebno za postizanje svrhe pohrane, ili u onoj mjeri u kojoj je to odobreno od strane europskog zakonodavca ili drugih zakonodavaca u zakonima ili propisima kojima kontrolor podliježe. to.

Ako svrha skladištenja nije primjenjiva, ili ako istekne rok čuvanja koji je propisao evropski zakonodavac ili drugi nadležni zakonodavac, lični podaci se rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim zahtjevima.

12. Prava subjekta podataka

1. Pravo na potvrdu

Svaki subjekt podataka ima pravo koje mu je odobrio evropski zakonodavac da od kontrolora dobije potvrdu da li se lični podaci koji se odnose na njega obrađuju ili ne. Ako subjekt podataka želi iskoristiti ovo pravo na potvrdu, on ili ona može, u bilo koje vrijeme, kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora.

2. Pravo pristupa

Svaki subjekt podataka ima pravo koje mu je odobrio evropski zakonodavac da od kontrolora dobije besplatne informacije o svojim ličnim podacima pohranjenim u bilo koje vrijeme i kopiju ovih informacija. Nadalje, evropske direktive i propisi dopuštaju subjektu podataka pristup sljedećim informacijama:

 1. svrhe obrade;
 2. kategorije ličnih podataka o kojima se radi;
 3. primaoci ili kategorije primatelja kojima su lični podaci otkriveni ili će biti otkriveni, posebno primaoci u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
 4. gdje je moguće, predviđeni period u kojem će se lični podaci čuvati, ili, ako nije moguće, kriterijume koji se koriste za određivanje tog perioda;
 5. postojanje prava da se od kontrolora zahteva ispravka ili brisanje ličnih podataka, ili ograničenje obrade ličnih podataka koji se tiču ​​subjekta podataka, ili da se prigovori takvoj obradi;
 6. postojanje prava na podnošenje žalbe nadzornom organu;
 7. ako se lični podaci ne prikupljaju od subjekta podataka, sve dostupne informacije o njihovom izvoru;
 8. postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje, iz člana 22(1) i (4) GDPR-a i, barem u tim slučajevima, smislene informacije o uključenoj logici, kao i o značaju i predviđenim posljedicama takvu obradu za subjekta podataka.

Nadalje, subjekt podataka ima pravo da dobije informacije o tome da li se lični podaci prenose u treću zemlju ili u međunarodnu organizaciju. U tom slučaju, subjekt podataka ima pravo da bude obaviješten o odgovarajućim mjerama zaštite koje se odnose na prijenos.
Ako subjekt podataka želi da iskoristi ovo pravo pristupa, on ili ona mogu, u bilo koje vrijeme, kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora.

9. Pravo na ispravku

Svaki subjekt podataka ima pravo koje mu daje evropski zakonodavac da od kontrolora bez nepotrebnog odlaganja dobije ispravak netačnih ličnih podataka koji se odnose na njega ili nju. Uzimajući u obzir svrhe obrade, subjekt podataka ima pravo da dopuni nepotpune lične podatke, uključujući i davanje dopunske izjave.
Ako subjekt podataka želi iskoristiti ovo pravo na ispravku, on ili ona mogu, u bilo koje vrijeme, kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora.

10. Pravo na brisanje (Pravo na zaborav)

Svaki nositelj podataka ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac od voditelja obrade bez nepotrebnog odgađanja ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a voditelj obrade ima obvezu brisanja osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja ako postoji jedna od sljedećih osnova: primjenjuje se, sve dok obrada nije potrebna:

 • Osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni.
 • Subjekt podataka povlači pristanak na kojem se obrada zasniva u skladu s točkom (a) člana 6(1) GDPR-a ili tačkom (a) člana 9(2) GDPR-a, i ako ne postoji drugi pravni osnov za obradu.
 • Subjekt podataka prigovara obradi u skladu sa članom 21(1) GDPR-a i nema preovlađujućih legitimnih razloga za obradu, ili subjekt podataka prigovara obradi u skladu s člankom 21(2) GDPR-a.
 • Lični podaci su nezakonito obrađeni.
 • Lični podaci moraju biti izbrisani radi usklađenosti sa zakonskom obvezom u pravu Unije ili države članice kojoj kontrolor podliježe.
 • Lični podaci prikupljeni su u vezi sa ponudom usluga informacionog društva iz člana 8(1) GDPR-a.

Ako je jedan od gore navedenih razloga primjenjiv, a subjekt podataka želi zatražiti brisanje ličnih podataka pohranjenih od strane SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH, on ili ona mogu, u bilo koje vrijeme, kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora. Zaposlenik SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH će odmah osigurati da se zahtjev za brisanje odmah ispuni.
Ako je kontrolor učinio osobne podatke javnim i dužan je u skladu s člankom 17. stavkom 1. izbrisati lične podatke, kontrolor će, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove implementacije, poduzeti razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge kontrolori koji obrađuju lične podatke za koje je subjekt podataka zatražio brisanje bilo kakvih veza do tih ličnih podataka ili kopiranja ili replikacije od strane tih kontrolora, ukoliko obrada nije potrebna. Zaposleni u SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH će organizirati potrebne mjere u pojedinačnim slučajevima.

9. Right of restriction of processing

Svaki ispitanik ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da od voditelja obrade zatraži ograničenje obrade kada se primjenjuje jedno od sljedećeg:

 • Ispitanik osporava točnost osobnih podataka, za razdoblje koje voditelju obrade omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka.
 • Obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga zahtijeva ograničenje njihove uporabe.
 • Voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali su oni potrebni subjektu podataka za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.
 • Ispitanik se usprotivio obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a čekajući provjeru imaju li legitimni razlozi voditelja obrade prednost nad onima ispitanika.

Ako je ispunjen jedan od gore navedenih uvjeta, a nositelj podataka želi zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka pohranjenih od strane SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade. Zaposlenik SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH će organizirati ograničenje obrade.

10. Pravo na prenosivost podataka

Svaki nositelj podataka ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da primi osobne podatke koji se odnose na njega, a koji su dostavljeni voditelju obrade, u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu. On ili ona ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci dostavljeni, sve dok se obrada temelji na privoli u skladu s točkom (a) članka 6. stavka 1. GDPR-a ili točke (a) članka 9. stavka 2. GDPR-a ili na ugovor u skladu s točkom (b) članka 6. stavka 1. GDPR-a, a obrada se provodi automatiziranim sredstvima, sve dok obrada nije potrebna za obavljanje zadaće koja se provodi u javnom interesu ili u izvršavanju službenih ovlasti dodijeljenih voditelju obrade.
Nadalje, u ostvarivanju svog prava na prenosivost podataka u skladu s člankom 20. stavkom 1. GDPR-a, ispitanik ima pravo na prijenos osobnih podataka izravno od jednog voditelja obrade drugom, kada je to tehnički izvedivo i kada to ne čini negativno utjecati na prava i slobode drugih.
Kako bi ostvario pravo na prenosivost podataka, nositelj podataka može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH.

11. Right to object

Svaki nositelj podataka ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da u bilo kojem trenutku uloži prigovor, na temelju svoje posebne situacije, na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju, a koja se temelji na točki (e) ili (f ) članka 6. stavka 1. GDPR-a. To se također odnosi na profiliranje temeljeno na ovim odredbama.
SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH više neće obrađivati osobne podatke u slučaju prigovora, osim ako ne možemo dokazati uvjerljive legitimne razloge za obradu koji nadjačavaju interese, prava i slobode nositelja podataka, ili za uspostavu, provedbu ili obrana pravnih zahtjeva.
Ako SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH obrađuje osobne podatke u svrhe izravnog marketinga, nositelj podataka ima pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose za takav marketing. Ovo se odnosi na profiliranje u mjeri u kojoj je povezano s takvim izravnim marketingom. Ako se nositelj podataka protivi SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH obradi u svrhe izravnog marketinga, SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH više neće obrađivati osobne podatke u te svrhe.
Osim toga, nositelj podataka ima pravo, na temelju njegove ili njezine posebne situacije, prigovoriti obradi osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju od strane SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. GDPR-a, osim ako je obrada nužna za obavljanje zadatka koji se provodi iz razloga javnog interesa.
Kako bi ostvario pravo na prigovor, ispitanik se može obratiti bilo kojem zaposleniku SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH. Osim toga, ispitanik je slobodan u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, i bez obzira na Direktivu 2002/58/EZ, koristiti svoje pravo na prigovor automatiziranim sredstvima koristeći tehničke specifikacije.

12. Automatizirano individualno donošenje odluka, uključujući profiliranje

Svaki nositelj podataka ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da ne podliježe odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koja proizvodi pravne učinke u vezi s njim ili njom ili na sličan način značajno utječe na njega ili nju, sve dok odluka (1) nije potrebno za sklapanje ili provedbu ugovora između ispitanika i voditelja obrade podataka ili (2) nije dopušteno pravom Unije ili države članice kojem voditelj obrade podliježe i koje također postavlja poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa ispitanika, ili (3) se ne temelji na izričitom pristanku ispitanika.
Ako je odluka (1) potrebna za sklapanje ili provedbu ugovora između ispitanika i voditelja obrade podataka ili (2) se temelji na izričitom pristanku ispitanika, SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH će provodi odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa ispitanika, barem pravo na ljudsku intervenciju od strane voditelja obrade, da izrazi svoje stajalište i ospori odluku.
Ako nositelj podataka želi ostvariti prava u vezi s automatiziranim individualnim odlučivanjem, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH.

13. Pravo na povlačenje privole za zaštitu podataka

Svaki nositelj podataka ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da u bilo kojem trenutku povuče svoj pristanak za obradu svojih osobnih podataka.
Ako nositelj podataka želi iskoristiti pravo na povlačenje privole, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika SIA Social Impact Award gemeinnützige GmbH.

13. Zaštita podataka za prijave i procedure prijave

Voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke podnositelja zahtjeva u svrhu obrade postupka prijave. Obrada se također može provesti elektroničkim putem. To je osobito slučaj ako podnositelj zahtjeva kontroloru dostavi odgovarajuću dokumentaciju za prijavu putem elektroničke pošte ili putem web obrasca na web stranici. Ukoliko voditelj obrade sa kandidatom sklopi ugovor o radu, dostavljeni podaci će se čuvati u svrhu obrade radnog odnosa u skladu sa zakonskim odredbama. Ako voditelj obrade s podnositeljem zahtjeva nije sklopio ugovor o radu, prijavna dokumentacija automatski se briše dva mjeseca nakon obavijesti o odluci o odbijanju, pod uvjetom da nikakvi drugi legitimni interesi voditelja obrade nisu u suprotnosti s brisanjem. Drugi legitimni interes u ovom odnosu je npr. teret dokazivanja u postupku prema Općem zakonu o jednakom postupanju (AGG).

14. Odredbe o zaštiti podataka o aplikaciji i korištenju Facebookaf Facebook

Na ovoj web stranici kontrolor ima integrirane komponente poduzeća Facebook. Facebook je društvena mreža.

Društvena mreža je mjesto za društvene sastanke na Internetu, internetska zajednica, koja korisnicima obično omogućuje međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava ili omogućiti Internet zajednici da pruži osobne ili poslovne informacije. Facebook korisnicima društvenih mreža omogućuje stvaranje privatnih profila, učitavanje fotografija i umrežavanje putem zahtjeva za prijateljstvo.

Operativna tvrtka Facebooka je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Sjedinjene Države. Ako osoba živi izvan Sjedinjenih Država ili Kanade, voditelj obrade je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i u koju je integrirana Facebook komponenta (Facebook dodaci), web preglednik na sustavu informacijske tehnologije nositelja podataka je automatski se traži preuzimanje prikaza odgovarajuće Facebook komponente s Facebooka putem Facebook komponente. Pregledu svih Facebookovih dodataka može se pristupiti na https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tijekom ovog tehničkog postupka, Facebook je svjestan koje je određene podstranice naše web stranice posjetio subjekt podataka.

Ako je subjekt podataka u isto vrijeme prijavljen na Facebooku, Facebook otkriva sa svakim pozivom na našu web stranicu od strane subjekta podataka—i tijekom cijelog trajanja njihovog boravka na našoj internet stranici—koju specifičnu podstranicu našeg interneta stranicu je posjetio subjekt podataka. Ove se informacije prikupljaju putem Facebook komponente i povezuju s odgovarajućim Facebook računom nositelja podataka. Ako subjekt podataka klikne na jedan od Facebook gumba integriranih u našu web stranicu, npr. gumb “Sviđa mi se”, ili ako nositelj podataka podnese komentar, tada Facebook povezuje ove informacije s osobnim Facebook korisničkim računom subjekta podataka i pohranjuje osobne podatke.

Facebook uvijek putem Facebook komponente prima informacije o posjeti našoj web stranici od strane subjekta podataka, kad god je subjekt podataka u isto vrijeme prijavljen na Facebooku tijekom vremena poziva na našu web stranicu. To se događa neovisno o tome klikne li subjekt podataka na Facebook komponentu ili ne. Ako takav prijenos informacija Facebooku nije poželjan za nositelja podataka, on ili ona to mogu spriječiti odjavom sa svog Facebook računa prije nego što se izvrši poziv na našu web stranicu.

Smjernice za zaštitu podataka koje je objavio Facebook, a koje su dostupne na https://facebook.com/about/privacy/, pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane Facebooka. Osim toga, tamo je objašnjeno koje opcije postavki Facebook nudi za zaštitu privatnosti nositelja podataka. Osim toga, dostupne su različite mogućnosti konfiguracije kako bi se omogućilo uklanjanje prijenosa podataka na Facebook. Ispitanik može koristiti ove aplikacije za uklanjanje prijenosa podataka na Facebook.

15. Odredbe o zaštiti podataka o primeni i korišćenju Google Analytics (sa funkcijom anonimizacije)

Na ovoj veb stranici kontroler je integrisao komponentu Google Analytics (sa funkcijom anonimizacije). Google Analytics je usluga veb analitike. Veb analitika je prikupljanje, sakupljanje i analiza podataka o ponašanju posetilaca veb lokacija. Usluga veb analitike prikuplja, između ostalog, podatke o veb lokaciji sa koje je osoba došla (tzv. referrer), koje su pod-stranice posetili, ili koliko često i u kojem vremenskom trajanju je pod-stranica pregledana. Veb analitika se uglavnom koristi za optimizaciju veb lokacije i u cilju sprovođenja analize troškova i koristi oglašavanja na Internetu.

Operator komponente Google Analytics je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irska.

Za web analitiku putem Google Analytics, kontrolor koristi aplikaciju „_gat. _anonymizeIp“. Pomoću ove aplikacije IP adresa internet veze subjekta podataka skraćuje se od strane Google-a i anonimizira se prilikom pristupa našim veb lokacijama iz države članice Evropske unije ili neke druge države ugovornice Sporazuma o Evropskom ekonomskom području.

Svrha Google Analytics komponente je analiza saobraćaja na našoj veb stranici. Google koristi prikupljene podatke i informacije, između ostalog, da bi procenio upotrebu naše veb stranice i pružio online izveštaje koji prikazuju aktivnosti na našoj veb stranici i da pruži druge usluge u vezi sa upotrebom našeg internet sajta za nas.

Google Analytics postavlja kolačić na informacioni sistem podataka subjekta. Definicija kolačića je objašnjena gore. Podešavanjem kolačića, Google je omogućen da analizira upotrebu naše web stranice. Sa svakim pozivom pojedinačnih stranica ove internet stranice, koja je u vlasništvu kontrolora i u koju je integrisan Google Analytics komponent, internet pregledač na informacionom sistemu podataka subjekta automatski šalje podatke kroz Google Analytics komponentu u svrhu onlajn oglašavanja i obračuna provizija Google-u. Tokom ovog tehničkog postupka, preduzeće Google stiče znanje o ličnim informacijama, kao što je IP adresa podnosioca zahteva, što služi Google-u, između ostalog, da razume poreklo posetilaca i klikova, a zatim stvori obračune provizija.

Kolačić se koristi za čuvanje ličnih informacija, kao što su vreme pristupa, lokacija sa koje je pristup izvršen i frekvencija poseta našem sajtu od strane podnosioca podataka. Prilikom svake posete našem internet sajtu, ove lične podatke, uključujući IP adresu internet pristupa korišćenu od strane podnosioca podataka, Google-u u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovi lični podaci se čuvaju od strane Google-a u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može preneti ove lične podatke prikupljene kroz tehnički postupak trećim licima.

Kao što je gore navedeno, podaci subjekta podataka mogu sprečiti postavljanje kolačića na našoj veb stranici u bilo koje vreme putem odgovarajućeg podešavanja korišćenog veb pregledača i tako trajno odbiti postavljanje kolačića. Takvo podešavanje korišćenog Internet pregledača takođe bi sprečilo Google Analytics da postavi kolačić na informacionom tehnološkom sistemu subjekta podataka. Pored toga, kolačići koji se već koriste od strane Google Analytics-a mogu se bilo kada izbrisati putem veb pregledača ili drugih softverskih programa.

Google i mogućnost da se takvo što spriječi. U tu svrhu nositelj podataka mora preuzeti dodatak pregledniku na linku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak pregledniku govori Google Analyticsu putem JavaScripta da se podaci i informacije o posjetima internetskim stranicama ne smiju prenositi na Google Analytics. Google smatra prigovorom instalaciju dodataka preglednika. Ako se sustav informacijske tehnologije subjekta podataka kasnije izbriše, formatira ili novo instalira, tada subjekt podataka mora ponovno instalirati dodatke preglednika kako bi onemogućio Google Analytics. Ako je dodatak pregledniku deinstalirao nositelj podataka ili bilo koja druga osoba koja se može pripisati njihovoj sferi nadležnosti ili je onemogućen, moguće je izvršiti ponovnu instalaciju ili reaktivaciju dodataka pregledniku.

Dodatne informacije i primjenjiva pravila zaštite podataka od strane Google-a mogu se pronaći na https://www.google.com/intl/sr/policies/privacy/ i na http://www.google.com/analytics/terms/rs.html. Više informacija o Google Analytics-u može se naći na sljedećem linku: https://www.google.com/analytics/.

16. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Google-AdWords

Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao Google AdWords. Google AdWords je usluga za internet oglašavanje koja oglašivaču omogućuje postavljanje oglasa u rezultate Google tražilice i Google oglašivačke mreže. Google AdWords omogućuje oglašivaču da unaprijed definira određene ključne riječi uz pomoć kojih se oglas na Googleovim rezultatima pretraživanja prikazuje tek onda kada korisnik upotrijebi tražilicu kako bi dohvatio rezultat pretraživanja relevantan za ključnu riječ. U Google Advertising Network, oglasi se distribuiraju na relevantnim web stranicama pomoću automatskog algoritma, uzimajući u obzir prethodno definirane ključne riječi.

Operativna tvrtka Google AdWords je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irska.

Svrha Google AdWordsa je promocija naše web stranice uključivanjem relevantnog oglašavanja na web stranice trećih strana i u rezultate tražilice Google tražilice te umetanje reklama trećih strana na našu web stranicu.

Ako subjekt podataka dođe do naše web stranice putem Google oglasa, kolačić konverzije se pohranjuje u informacijski sustav subjekta podataka putem Googlea. Definicija kolačića objašnjena je gore. Kolačić konverzije gubi valjanost nakon 30 dana i ne koristi se za identifikaciju nositelja podataka. Ako kolačić nije istekao, kolačić za pretvorbu koristi se za provjeru jesu li određene podstranice, npr. košarica iz sustava online trgovine, pozvane na našu web stranicu. Putem kolačića konverzije i Google i kontrolor mogu razumjeti je li osoba koja je došla do AdWords oglasa na našoj web stranici ostvarila prodaju, odnosno izvršila ili otkazala prodaju robe.

Podatke i informacije prikupljene upotrebom kolačića za pretvorbu koristi Google za izradu statistike posjeta našoj web stranici. Ova statistika posjeta koristi se kako bi se odredio ukupan broj korisnika koji su bili posluženi putem AdWords oglasa kako bi se utvrdio uspjeh ili neuspjeh svakog AdWords oglasa i kako bi se optimizirali naši AdWords oglasi u budućnosti. Ni naša tvrtka ni drugi Google AdWords oglašivači ne primaju informacije od Googlea koje bi mogle identificirati nositelja podataka.

Kolačić konverzije pohranjuje osobne podatke, npr. internetske stranice koje posjećuje nositelj podataka. Svaki put kada posjećujemo naše internetske stranice, osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi subjekt podataka, prenose se Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove osobne podatke Google pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može proslijediti ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama.

Ispitanik može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića na našoj web stranici, kao što je gore navedeno, pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i na taj način trajno uskratiti postavljanje kolačića. Takva postavka korištenog internetskog preglednika također bi spriječila Google da postavi kolačić konverzije u informacijski sustav subjekta podataka. Osim toga, kolačić koji je postavio Google AdWords može se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Korisnik ima mogućnost da se usprotivi Google-ovoj personalizovanoj reklami. Da bi to učinio, korisnik mora da pristupi linku www.google.de/settings/ads preko svakog korišćenog pretraživača i da postavi željene postavke.

Dalje informacije i primjenljivi propisi za zaštitu podataka od strane Google-a mogu se pronaći na sljedećoj vezi: https://www.google.com/intl/sr/policies/privacy/.

17. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju InstagramaInstagram

Na ovoj web stranici kontrolor ima integrirane komponente usluge Instagram. Instagram je usluga koja se može kvalificirati kao audiovizualna platforma koja korisnicima omogućuje dijeljenje fotografija i videa, kao i širenje takvih podataka na drugim društvenim mrežama.

Operativna tvrtka za usluge koje nudi Instagram je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irska.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i na kojoj je integrirana Instagram komponenta (gumb Insta), automatski se traži internetski preglednik u sustavu informacijske tehnologije nositelja podataka. na preuzimanje prikaza odgovarajuće Instagram komponente Instagrama. Tijekom ovog tehničkog postupka, Instagram postaje svjestan koju je podstranicu naše web stranice posjetio nositelj podataka.

Ako je nositelj podataka u isto vrijeme prijavljen na Instagramu, Instagram otkriva sa svakim pozivom na našu web stranicu od strane subjekta podataka—i tijekom cijelog trajanja njihovog boravka na našoj internetskoj stranici—koju specifičnu podstranicu našeg interneta stranicu je posjetio subjekt podataka. Ovi se podaci prikupljaju putem Instagram komponente i povezani su s odgovarajućim Instagram računom nositelja podataka. Ako ispitanik klikne na jedan od Instagram gumba integriranih na našoj web stranici, tada Instagram povezuje ove informacije s osobnim Instagram korisničkim računom subjekta podataka i pohranjuje osobne podatke.

Instagram prima informacije putem Instagram komponente da je ispitanik posjetio našu web stranicu pod uvjetom da je ispitanik prijavljen na Instagramu u trenutku poziva na našu web stranicu. To se događa bez obzira klikne li osoba gumb Instagrama ili ne. Ako takav prijenos informacija na Instagram nije poželjan za nositelja podataka, on ili ona to mogu spriječiti odjavom sa svog Instagram računa prije nego što se izvrši poziv na našu web stranicu.

Dalje informacije i primjenjivi propisi za zaštitu podataka od strane Instagram-a mogu se pronaći na sledećim linkovima: https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

18. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju LinkedInaLinkedIn

Kontrolor ima integrirane komponente LinkedIn Corporation na ovoj web stranici. LinkedIn je web-bazirana društvena mreža koja korisnicima s postojećim poslovnim kontaktima omogućuje povezivanje i stvaranje novih poslovnih kontakata. Više od 400 milijuna registriranih ljudi u više od 200 zemalja koristi LinkedIn. Tako je LinkedIn trenutno najveća platforma za poslovne kontakte i jedna od najposjećenijih web stranica na svijetu.

Operativna tvrtka LinkedIna je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, SJEDINJENE DRŽAVE. Za pitanja privatnosti izvan SJEDINJENIH DRŽAVA odgovoran je LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i na kojoj je integrirana LinkedIn komponenta (LinkedIn plug-in), internetski preglednik na sustavu informacijske tehnologije nositelja podataka je automatski se traži preuzimanje prikaza odgovarajuće LinkedIn komponente LinkedIna. Dodatnim informacijama o LinkedIn dodatku može se pristupiti na https://developer.linkedin.com/plugins. Tijekom ovog tehničkog postupka, LinkedIn dobiva saznanja o tome koju je podstranicu naše web stranice posjetio nositelj podataka.

Ako je subjekt podataka u isto vrijeme prijavljen na LinkedIn, LinkedIn otkriva sa svakim pozivom na našu web stranicu od strane subjekta podataka—i tijekom cijelog trajanja njihovog boravka na našoj internet stranici—koju specifičnu podstranicu našeg interneta stranicu je posjetio subjekt podataka. Ove se informacije prikupljaju putem LinkedIn komponente i povezuju s odgovarajućim LinkedIn računom nositelja podataka. Ako ispitanik klikne na jedan od LinkedIn gumba integriranih na našoj web stranici, tada LinkedIn dodjeljuje ove informacije osobnom LinkedIn korisničkom računu subjekta podataka i pohranjuje osobne podatke.

LinkedIn putem komponente LinkedIn prima informaciju da je ispitanik posjetio našu web stranicu, pod uvjetom da je ispitanik prijavljen na LinkedIn u trenutku pozivanja naše web stranice. To se događa neovisno o tome klikne li osoba gumb LinkedIn ili ne. Ako takav prijenos informacija na LinkedIn nije poželjan za nositelja podataka, on ili ona to mogu spriječiti odjavom sa svog LinkedIn računa prije nego što se izvrši poziv na našu web stranicu.

LinkedIn omogućava mogućnost odjavljivanja od e-mail poruka, SMS poruka i ciljanih oglasa, kao i upravljanje postavkama oglasa, na stranici https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn takođe koristi partnerske kompanije poput Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame. Postavljanje takvih kolačića se može odbiti na https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Odgovarajuća politika privatnosti za LinkedIn dostupna je na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn Cookie Policy je dostupna na https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

19. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Twittera

Na ovoj web stranici upravljač ima integrirane komponente Twittera. Twitter je višejezična, javno dostupna usluga mikroblogiranja na kojoj korisnici mogu objavljivati i širiti takozvane ‘tweetove’, npr. kratke poruke, koje su ograničene na 280 znakova. Ove kratke poruke dostupne su svima, uključujući i one koji nisu prijavljeni na Twitter. Tweetovi se također prikazuju takozvanim sljedbenicima dotičnog korisnika. Sljedbenici su drugi korisnici Twittera koji prate korisnikove tweetove. Nadalje, Twitter vam omogućuje obraćanje širokoj publici putem hashtagova, poveznica ili retweetova.

Operativna tvrtka Twittera je Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Irska.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i na kojoj je integrirana Twitter komponenta (Twitter gumb), automatski se traži internetski preglednik na sustavu informacijske tehnologije nositelja podataka. za preuzimanje prikaza odgovarajuće Twitter komponente Twittera. Dodatne informacije o Twitter gumbima dostupne su na https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Tijekom ovog tehničkog postupka, Twitter dobiva saznanja o tome koju je podstranicu naše web stranice posjetio nositelj podataka. Svrha integracije Twitter komponente je retransmisija sadržaja ove web stranice kako bi se našim korisnicima omogućilo uvođenje ove web stranice u digitalni svijet i povećanje broja naših posjetitelja.

Ako je ispitanik prijavljen u isto vrijeme na Twitteru, Twitter otkriva sa svakim pozivom na našu web stranicu od strane subjekta podataka i tijekom cijelog trajanja njihovog boravka na našoj Internet stranici koja je određena podstranica naše Internet stranice bila posjetio subjekt podataka. Ove se informacije prikupljaju putem Twitter komponente i povezuju s odgovarajućim Twitter računom nositelja podataka. Ako ispitanik klikne na jedan od Twitter gumba integriranih na našoj web stranici, tada Twitter dodjeljuje ovu informaciju osobnom Twitter korisničkom računu subjekta podataka i pohranjuje osobne podatke.

Twitter putem Twitter komponente prima informaciju da je ispitanik posjetio našu web stranicu, pod uvjetom da je ispitanik prijavljen na Twitteru u trenutku poziva na našu web stranicu. To se događa bez obzira klikne li osoba na Twitter komponentu ili ne. Ako takav prijenos informacija na Twitter nije poželjan za nositelja podataka, on ili ona to mogu spriječiti odjavom sa svog Twitter računa prije nego što se izvrši poziv na našu web stranicu.

Primenljiva odredbe o zaštiti podataka Twittera mogu se pronaći na adresi https://twitter.com/privacy?lang=en.

20. Odredba o zaštiti podataka o primeni i korišćenju YouTube-a

Na ovoj veb stranici, kontrolor je integrisao komponente YouTube-a. YouTube je internet video portal koji omogućava objavljivanje video snimaka i drugim korisnicima besplatno, kao i njihovo pregledanje, ocenjivanje i komentarisanje. YouTube vam omogućava da objavite razne vrste video sadržaja, tako da možete pristupiti punim filmovima i TV emisijama, kao i muzičkim spotovima, trejlerima i video zapisima napravljenim od strane korisnika putem internet portala.

Kompanija koja upravlja YouTube-om je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irska.

Sa svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internet stranice, koja je u vlasništvu kontrolora i na koju je integriran YouTube komponent (YouTube video), internet preglednik na informacijskom sustavu subjekta podataka automatski će zatražiti prikaz odgovarajuće YouTube komponente. Dodatne informacije o YouTubeu mogu se dobiti na adresi https://www.youtube.com/yt/about/en/. Tijekom ovog tehničkog postupka, YouTube i Google saznaju koja je određena podstranica naše internetske stranice posjećena od strane subjekta podataka.

Ako je subjekt podataka prijavljen na YouTube, YouTube prepoznaje svaki poziv pojedinačnoj podstranici koja sadrži YouTube video i koja je posjećena od strane subjekta podataka. Ove informacije prikuplja YouTube i Google te ih dodjeljuju odgovarajućem YouTube računu subjekta podataka.

Ako je subjekt podataka prijavljen na YouTube, YouTube će saznati prilikom svakog poziva na podstranicu koja sadrži YouTube video koji je tačno prikazan. Ove informacije prikuplja YouTube i Google i dodjeljuju se odgovarajućem YouTube računu subjekta podataka. YouTube i Google će primiti informacije putem YouTube komponente da je subjekt podataka posjetio našu web stranicu, ako je subjekt podataka u vrijeme poziva na našu web stranicu prijavljen na YouTube; ovo se događa bez obzira na to je li osoba kliknula na YouTube video ili ne. Ako takav prijenos informacija na YouTube i Google nije poželjan za subjekta podataka, dostava se može spriječiti ako se subjekt podataka odjavi sa svog YouTube računa prije poziva na našu web stranicu.

Pravila zaštite podataka YouTube platforme, dostupna na https://www.google.com/intl/sr/policies/privacy/, pružaju informacije o prikupljanju, obradi i upotrebi ličnih podataka od strane YouTube-a i Google-a.

21. Pravni osnov za obradu podataka

Član 6(1) tačka a GDPR-a predstavlja pravni osnov za obradu podataka ako dobijemo saglasnost za određenu svrhu obrade. Ako je obrada ličnih podataka neophodna za izvršenje ugovora kojem je ispitanik stranka, kao što je slučaj kada su obrade potrebne za isporuku robe ili pružanje bilo koje druge usluge, obrada se zasniva na čl. 6(1) tačka b GDPR-a. Isti se odnosi na takve obrade koje su neophodne za sprovođenje predugovornih mera, na primer u slučaju upita u vezi sa našim proizvodima ili uslugama. Ako je naša kompanija podložna zakonskoj obavezi kojom se zahteva obrada ličnih podataka, kao što je ispunjenje poreskih obaveza, obrada se zasniva na čl. 6(1) tačka c GDPR-a. U retkim slučajevima, obrada ličnih podataka može biti neophodna radi zaštite životnih interesa ispitanika ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primer, ako bi posetilac bio povređen u našoj kompaniji i njegovo ime, godine, podaci o zdravstvenom osiguranju ili drugi vitalni podaci morali biti prosleđeni lekaru, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tada bi se obrada zasnivala na čl. 6(1) tačka d GDPR-a. Na kraju, obrada podataka se može zasnivati na članku 6(1) tačka f GDPR-a. Ovaj pravni osnov se koristi za obradu podataka koja se ne oslanjaju na nijedan od navedenih pravnih osnova, ako je obrada neophodna za potrebe legitimnih interesa koje sledi naša kompanija ili treća strana, osim ako takvi interesi preovladavaju nad interesima ili osnovnim pravima i slobodama ispitanika koji zahtevaju zaštitu ličnih podataka. Ovakva obrada podataka je posebno dopuštena jer ju je Evropski zakonodavac posebno pomenuti. On je smatrao da bi se opravdan interes mogao pretpostaviti ako je ispitanik klijent kontrolora (Recital 47 Sentence 2 GDPR).

22. Opravdani interesi koje sledi kontrolor ili treća strana

Gdje se obrada ličnih podataka zasniva na članu 6(1) tačka f GDPR, naš legitimni interes je da sprovodimo naše poslovanje u korist dobrobiti svih naših zaposlenih i akcionara.

23. Period za koji će lični podaci biti čuvani

Kriterijumi koji se koriste za određivanje perioda čuvanja ličnih podataka su odgovarajući zakonski period zadržavanja. Nakon isteka tog perioda, odgovarajući podaci se rutinski brišu, sve dok više nisu potrebni za ispunjenje ugovora ili pokretanje novog ugovora.

24. Obezbeđivanje ličnih podataka kao zakonski ili ugovorni zahtev; zahtev neophodan za zaključenje ugovora; obaveza subjekta podataka da obezbedi lične podatke; moguće posledice nedostavljanja takvih podataka.

Mi pojašnjavamo da je pružanje ličnih podataka delimično zakonski obavezno (npr. poreski propisi) ili može proizaći i iz ugovornih odredbi (npr. informacije o ugovornom partneru). Ponekad je potrebno da subjekt podataka pruži nam lične podatke radi zaključenja ugovora, koji se moraju naknadno obrađivati od strane nas. Na primer, subjekt podataka je obavezan da nam pruži lične podatke kada naša kompanija zaključuje ugovor sa njim ili njom. Nedostatak pružanja ličnih podataka bi imao posledicu da ugovor sa subjektom podataka ne bi mogao biti zaključen. Pre nego što subjekt podataka pruži lične podatke, subjekt podataka mora kontaktirati nekog zaposlenog. Zaposleni objašnjava subjektu podataka da li je pružanje ličnih podataka obavezno zakonom ili ugovorom ili je neophodno za zaključenje ugovora, da li postoji obaveza pružanja ličnih podataka i koje su posledice nedostavljanja ličnih podataka.

25. Postojanje automatizovanog donošenja odluka.

Kao odgovorna kompanija, mi ne koristimo automatizovano donošenje odluka ili profilisanje.