Navigation

KONKURS

Vremenski okvir

Prije otvaranja konkursa održava se set radionica u Sarajevu, Banjaluci, Bihaću i drugim bh. gradovima/općinama/opštinama. Na ovim radionicama svi zainteresovani imaće priliku da saznaju više o društvenom biznisu i da iskuse različite faze razvijanja jedne ideje. Prisustvo na radionicama nije uslov za apliciranje na konkurs, ali vam prisustvo svakako može pomoći da bolje odgovorite zahtjevima konkursa.

Social Impact Award BiH dodijeliće 4 nagrade. Svaka od nagrada se sastoji od: do 2.000KM za testiranje ideje, mentorskog programa, odlazak na međunarodni SIA Summit (za jednu članicu, člana pobjedničkog tima).

Uslovi za apliciranje

Aplikanti za Nagradu za društvene promjene (Social Impact Award) 2022. moraju da ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Pojedinci: Svaka osoba koja aplicira mora imati između 17 i 30 godina
 • Timovi: Svaki član tima mora imati između 17 do 30 godina. Prilikom timskog apliciranja, jedna osoba mora da bude nosilac aplikacije.
 • Program je otvoren za sve ideje koje još uvijek nisu implementirane, odnosno u ranoj fazi razvoja su. Ukoliko je vaša ideja finansirana od bilo koje organizacije, fonda ili pojedinca u iznosu većem od 3.000 EUR prije 1. januara 2022., neće moći aplicirati za Nagradu za društvene promjene (Social Impact Award) 2023.
 • Projekti aplicirani prethodne godine (izuzev pobjednika), mogu se aplicirati i ove godine ukoliko ispunjavaju sve ostale uslove.
 • U izbor za nagradu ući će prijave koje budu aplicirane preko naše web stranice. Prijave aplicirane prije i poslije perioda predviđenog za apliciranje, neće biti uzete u razmatranje.
 • Pobjednici Nagrade za društvene promjene (Social Impact Award) 2023. u obavezi su da intenzivno razvijaju svoju ideju, učestvuju u mentorskom programu i izvještavaju tim Nagrade za društvene promjene (Social Impact Award) o napretku razvoja ideje.

Sadržaj aplikacije

Aplikacija za Nagrada za društvene promjene (Social Impact Award) 2023. mora da sadrži sljedeće elemente na bosanskom, srpskom ili hrvatskom jeziku:

 1. Aplikaciona forma
 2. Predstavljanje projekta
 3. Opis projekta

1— Aplikaciona forma

Aplikaciona forma za Nagradu za društvene promjene (Social Impact Award) 2023. biće postavljena na web stranici programa.

2— Predstavljanje projekta

Predstavljanje projekta je dio koji se šalje u slobodnoj formi i ima za cilj da opiše i predstavi ideju kojom se aplicira. Može da sadrži tekst, koncepte, slike, video, prezentacije i šta god drugo vi mislite da je adekvatno. Može da bude i kombinacija svih ovih stvari.

Ovo predstavljanje biće baza za evaluaciju vaše ideje tako da imajte u vidu da treba da bude dovoljno jasno i razumljivo osobi koja bude pregledala, kako bi mogla da razumije koji to društveni problem rješavate i na koji način to planirate uraditi. Za sveobuhvatnu prezentaciju najbolje je krenuti od pretpostavke da neko ko će to pregledati nema nikakvo znanje u vezi sa vašom temom. Imajte na umu da je vrijeme za pregledanje pojedinačnih aplikacija ograničeno.

3— Opis projekta

Validna aplikacija mora da sadrži i dokument o opisu projekta na maksimalno jednoj stranici A4 formata, mora biti jednostavan i pomoću njega morate predstaviti srž vaše ideje. Slanjem ovog dokumenta automatski preuzimamo pravo da ovaj dokument objavimo na zvaničnim online kanalima Nagrade za društvene promjene (Social Impact Award).

Sva potrebna dokumentacija za apliciranje ideje na Nagradu za društvene promjene (Social Impact Award) 2023. mora biti dostavljena putem aplikacione forme na našoj web stranici. Imajte na umu da maksimalna veličina svih dokumenata ne smije biti veća od 6MB.

Ukoliko vaša aplikacija zadovoljava sve navedene uslove, dobićete potvrdu putem e-maila. Ukoliko vam potvrda ne stigne u roku od tri dana nakon aplikacije,budite slobodni kontaktirati nas.

 

Proces ocjenjivanja ideja

Odabir pobjedničkih ideja za Nagradu za društvene promjene (Social Impact Award)  2023. odvija se kroz tri faze:

Screening

U prvoj fazi tim Nagrade za društvene promjene (Social Impact Award) 2023. pregleda aplikaciju i pravi skraćeni spisak ideja koje prolaze u drugi krug.

Demo Day 1

Timovi i individualni aplikanti čije ideje budu ušle u drugi krug, biće pozvani na Demo Day 1. Svrha Demo Day 1 je da bolje upoznamo timove i njihove ideje i da potvrdimo da su svjesni svih obaveza i očekivanja koji idu uz nagradu.

Glasanje žirija

Na Demo Day 1, komisija će odabrati 12 finalista koji će dobiti mentorsku podršku. Nakon faze inkubacije, 12 finalista će predstaviti svoj napredak, nakon čega će komisija odabrati 3 najbolje ideje koje će biti nagrađene sa dodatnim finansijskim sredstvima do 2.000KM, mentorskom podrškom, plaćenim putovanjem na međunarodni SIA Summit. Dodijeliti ćemo i četvrtu nagradu, koja podrazumijeva sve isto kao i prve tri, a dobiti ćemo je glasovima zajednice.

Odluke se donose na sastanku koji nije otvoren za javnost i nisu podložne promjenama i žalbama.

Glasanje zajednice (online glasanje)

Posljednja od tri nagrade biće dodijeljena na osnovu online glasanja. Ideje koje uđu u finalni krug biće predstavljene u formi kratkog videa na našoj web stranici, youtube kanalu i na www.lonac.pro, tokom određenog vremenskog perioda posjetioci sajta će moći da glasaju za ideje koje im se najviše dopadaju. Ideja koja dobije najviše glasova osvaja nagradu.

Ohrabreni ste da pozovete porodicu, prijatelje, kolege i biznis partnere da vas podrže i glasaju za vas. Na ovaj način možete da podignete svijest o vašem projektu i ostalim projektima koji rješavaju neke društvene i ekološke probleme.

Nije moguće da se osvoje dvije Nagrade za društvene promjene (Social Impact Award) 2023. Ako ideja pobijedi u Glasanju zajednice, a bude izglasana i od strane žirija, nagrada žirija će biti dodijeljena sljedećoj ideji na rang listi.

Imajte na umu da svi timovi i pojedinci koji učestvuju sa svojim idejama u Glasanju zajednice, kao i svi ljudi koji ih podržavaju, obavezni su da komuniciraju i koriste ovo glasanje na etički način. To uključuje sledeća pravila:

 • Nije dozvoljeno davati direktni podsticaj (novčani, materijalni ili neki drugi) nekome da glasa za vašu ideju;
 • Nije dozvoljeno glasati u ime drugih ljudi;
 • Nije dozvoljeno glasati lažnim e-mail adresama;
 • Nije dozvoljeno koristiti programe za automatizovanje procesa glasanja.

Tim Nagrade za društvene promjene (Social Impact Award) 2023. zadržava pravo da diskvalifikuje bilo koju ideju ako postoji sumnja da su preduzete radnje za manipulisanje procesom glasanja.

Kriterijum za ocjenjivanje ideja

Ovo je kriterijum koji će biti korišten od strane tima za screening i žirija. Svaki od ova tri kriterijuma je od iste vrijednosti.

1— Društveni uticaj projekta

1.1. Koja je vrijednost koju projekat stvara za svoju ciljnu grupu i društvo? Koji je uticaj koji projekat ima na svoju ciljnu grupu i društvo?

1.2. Koliko su relevantni ciljevi projekta za društvo? Koliko je kompleksan problem koji projekat želi da riješi?

1.3. Da li koncept može da se prenese na druga tržišta ili druge ciljne grupe bez gubitka na efikasnosti i efektivnosti? Da li je u planu da projekat raste?

2— Koliko je projekat inovativan?

2.1. Da li su inovativne metode i sredstva korištena da se ostvari cilj? Da li se ideja fokusira na nove društvene probleme ili probleme za koje već postoje neka rješenja?

2.2. Da li su iskorištena sredstva prikladna da se riješi predstavljeni problem i da li njihov učinak prevazilazi učinak već postojećeg rješenja?

3— Kako je projekat isplaniran?

3.1. Da li je realno da ideja bude implementirana?

3.2. Da li su postavljeni jasni i realni ciljevi i akcije? Da li je tim mislio na dugoročnu perspektivu?

3.3. Da li je tim uključio druge osobe, organizacije, marketing i PR u svoju realizaciju?

3.4. Da li pokretači ove ideje mogu da iznesu implementaciju same ideje i iskoriste Nagradu za društvene promjene na smislen način?

3.5. Da li tim ima sredstva da realizuje ideju ili moraju da isplaniraju kako će doći do kapitala?

3.6. Da li tim ima potrebne resurse (znanje, vještine i iskustvo) da implementira ideju ili da li imaju plan kako će doći do tih resursa?

 

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close